Yaşlılığa Bağlı İşitme Kaybı

İç kulağımızdaki işitme organımızın veya işitme organından sonra sesleri beynimize ileten işitme sinirinin herhangi bir nedenle zarar görmesine , işitme siniri harabiyetine  bağlı işitme kaybı denir. Anne karnında geçirilen enfeksiyonlardan tutun da,genetik alt yapımızın yatkın olması , özellikle ateşle seyreden çocukluk çağı hastalıkları, çevre  gürültüsü, kolesterol ve trigliserit yüksekliği,beslenme alışkanlıklarımızın yanlış olması, gürültülü ortamda çalışma, tansiyon yüksekliği  ve çok ilaç kullanmaya kadar değişik etmenlerle oluşabilir. Oluşmuş olan bu durumun işitme cihazları dışında herhangi bir iyileştirici tedavisi olmayıp, daha kötüye gidişi önleyecek tedavi yaklaşımları ve önlemler alınmalıdır.