Ani Sebepsiz İşitme Kaybı

Bir insanda herhangi bir darbe veya enfeksiyon olmaksızın son 3 gün içerisinde bir veya iki kulağında aniden işitme azalması ile karakterize , belli mevsimlerde daha çok olmaya meyilli toplumda yaklaşık 10.000 kişiden birinde görülen  bir hastalıktır.

Kulak zarının muayenesinde herhangibir bulgu yoktur- Hastanın şikayetini çok iyi dinlemek ve iyi yapılacak bir işitme testi tanıyı koymak için yeterlidir.Herhangi bir kan testi gerekmez – Özellikle tek taraflı olgularda iç kulağımızı ayrıntılı gösteren MRI tetkiki gerekir.

Literatüre baktığımızda % 60 oranında kendiliğinden iyileşen bir hasta grubu vardır – Bu iyileşme oranını arttırmak için hasta yatırılarak tüm kbb derneklerince kabul edilmiş bir yol haritası olan ani işitme kaybı tedavi protokolü adı verilen  bir tedavi şeması uygulanır .Bu tedavi ile iyileşme oranı %90 ların üzerine çıkar- Bu hastanede yatış sürecinde  içinde iç kulak kan akımını arttırıcı ve işitme sinirinin sıkışmasını azaltıcı bazı ialçlar verilir.Taburcu olduktan sonra da hastanın  bazı ilaçlarını bir süre daha kullanması ve tuzsuz yemesi, iyi dinlenmesi, sigara,kahve ve çay içmemesi istenir.Hastaların tamamına  yakın bir oranda,  tam iyileşme sağlanır.

Hasta tedavi için ne kadar erken başvurmuşsa, yaşı ne kadar gençse, ne kadar ek hastalığı ( Damar hastalıkları,Tansiyon ve şeker gibi ) yoksa  iyileşme olasılığı o kadar artar.

Hasta ne kadar tedaviye geç geldiyse, yaşı ileri ise, ne kadar ilave hastalığı varsa ve kulağında şikayet olarak uğultu- çınlama  varsa iyileşme olasılığı azalır.Kulak uğultusu – çınlaması olması  bu hastalıkta kötü işarettir.

Bazı hastalarda tedavi protokolü sonrası,  hiperbarik oksijen tedavisi adı verilen  ilave bir tedavi de önerilebilir.