Sinüzit

Kafatasımızın içinde ,gözlerimizin üzerinde, her iki gözümüzün iç yan taraflarında, gözlerimizin altında  yanak içlerinde ve göz arkasında beyin içinde çok sayıda mağara gibi içi hava dolu olması gereken  ,sinüs adı verilen boşluklar vardır. Bu mağaraların içini epitelyum tabakası dediğimiz, yatağın üzerindeki çarşafa benzer bir mukoza tabakası ile kaplıdır. Bu boşlukların tümü günde belli bir miktar salgı üretip bu boşlukların içinin yıkanıp temiz kalmasını sağlarlar.

Geçirdiğimiz her üst solunum yolu enfeksiyonunda ( Grip – Nezle )  bu sinüsleri döşeyen mukoza da iltihaplanıp bir miktar salgı yapar. Normal  sağlıklı bir sinüs sisteminde tüm sinüsler akıntılarını kanalcıkları ile daha geniş bir kanala ve oradan da bir noktadan burun boşluğuna  akar. Bu sistemi bir üzüm salkımına benzetebiliriz. Üzüm taneciklerinin küçük bağlantılarla ana bir dala bağlanıp bir noktadan asma ağacına  birleşmesi gibi ,sinüsler de küçük kanalcıklarla birbirlerine bağlanıp, bir noktadan burun boşluğuna akarlar.Tüm bu sinüslerin burun boşluğuna aktığı noktaya  Osteomeatal kompleks adını  veririz.Klinikte bu bölgenin kapalı olması, yani sinüslerimizin burun boşluğuna boşalamadığı duruma da Kronik sinüzit adı veririz.

Kronik sinüzit cerrahi olarak tedavi edilirken, akut sinüzitler medikal tedaviler ile iyileştirilebilir.

 

SİNÜZİT’İN CERRAHİ TEDAVİSİ

FESS ( Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi )

Bir ışık sistemine bağlanmış teleskop denilen bir kamera sistemi ile burnun herhangibir yerine kesi yapmadan , burun boşluklarından sinüslere ulaşıp, sinüs kapaklarının ağzını tıkayan polipleri, mukoza şişliklerini ve kemik kapakçıkları açarak sinüslerin burun boşluğuna akmasını sağlayan, genel anestezi altında yapılan, minimal invasiv bir teknikle yapıldığı ve sadece problemli noktalara müdahale edildiği için ameliyat sonrasında aynı gün taburcu olunan ve buruna herhangi bir tampon konulmayan, hastanın ameliyatın ertesi gününde normal hayatına dönebildiği bir cerrahi prosedürdür.

BALON SİNÜSOPLASTİ ( Sinüzit Ameliyatında En Son Teknoloji )

Bir ışık sistemine bağlanmış teleskop denilen bir kamera sistemi ile burnun herhangibir yerine kesi yapmadan , burun boşulkarından sinüslere ulaşıp sinüslerin burun boşluğuna boşaldığı noktalara bir balon kateter sistemi yerleştirilip, belli bir basınç ve belli bir süre ile şişirilerek sinüs kanallarının genişletildiği ve sinüslerin boşalmasının arttırıldığı ve sinüslerin içinin yıkandığı bir prosedürdür.Genel anestezi altında yapılıp, özellikle çocukluk çağının sinüzitlerinde kullanılır.