Kulak Çınlaması

Kulakta duyulan ıslık çalması – dere akması , zil sesi gibi seslerdir.Tinnitus yani çınlama  2 türde olabilir ; Bunlar;
1) Objektif Çınlamalar:  Başkaları tarafından da duyulabilen çınlamalardır.
2) Subjektif Çınlamalar: Sadece hasta tarafından duyulan çınlamalardır.

Objektif çınlamalar, hastaların çok küçük bir kısmını oluşturur ve bu grupta çınlama sebebi tespit edilebilir ve tedavisi mümkün olabilir. Bu grupta damar anomalileri ve kas spazmları sebep olarak saptanıp tedavileri yapılınca hasta rahatlar.

Subjektif çınlamalar ise hastaların çok büyük bir kısmını oluşturur. Bu tür çınlamanın tedavi edilmesi daha zordur.Bu tür çınlamalarda sebep kulak enfeksiyonları, kulak zarı delinmesi, kulak arkasında sıvı birikmesi, damar ve sinir kaynaklı tümörler, alerji, tansiyon değişiklikleri, şeker hastalığı, tiroid problemleri, bazı ilaçlar buna sebep olabilir .

Tinnitusun nedenine yönelik tedavi planlanır. Neden bulunamayan hastalarda çınlamanın   daha az hissedilmesini sağlayan ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatan  bazı yaklaşımlar  – ilaçlar önerilir.