Baş Dönmesi

Baş dönmesine tıpta VERTİGO adı verilir .Baş dönmesi her hasta tarafından farklı hissedilir ve yorumlanır- Bazı hastalar bu durumu çok ağır hissederler, bu yüzden bu hastalığa Latince ölüm korkusu anlamına gelen Vertigo ismi verilmiştir . Çoğunlukla hasta bu şikayetini  her taraf dönüyor, sarhoş olmuş gibiyim,  yer ayağımın altından kayıyor, bir yana doğru kayıyorum, kafamın içi boşalıyor, gözlerim kararıyor şeklinde ifade eder. Normal bir insanda dengemizi sağlayan, bir hareketten diğer bir harekete geçerken vücudun tüm kaslarına uyarılar gönderen bir sistemimiz var ki; bu sayede biz bisiklete binmek , kayak yapmak  , koşmak gibi  bir sürü ardışık hareketler zinciri gerektiren işleri dengemizi koruyarak yapabiliriz. Bu hareketler sırasında bu denge sistemi bazı kas gruplarını  çalıştırırken, bazı kaslarımızı gevşetip  dengemizi sağlar.

Bu denge sistemindeki  tüm elemanlar birbirleri ile bağlantılı çalışırlar.  Kemiklerimize yapışık olan kas gruplarından, kas  tendonlarından ve gözlerimizden alınan uyarılar bir evin içindeki elektrik tesisatı gibi vücudumuzda döşeli  olan sinirlerle iç kulağımıza, beyinciğimize ve beynimize  bu sinyalleri götürürler.Bu yoldaki duraklar olan kas gruplarının tendonları ,göz , kulak,  beyincik ve beyin in kendi aralarında da sinirsel bağlantılar – ağlar mevcuttur.

Baş dönmesi hastalığında bu durakların herhangi birinde hastalık olabilir .Klinikte en sık iç kulak kaynaklı baş dönmeleri görülür . Dengemizi sağlayan iç kulaktaki kristallerin yerinden oynaması en sık görülen durumdur.

Hastayı muayene edince hastalığın nereden kaynaklandığını aydınlatacak bilgiler elde ederiz ve bazen tam teşhis için bazı özel testler yaparız. Kulak kaynaklı baş dönmelerinin çoğunda her hangibir ilaç vermeksizin iç kulak kristallerini yerine yerleştirici bir manevra ( Başımızı sağa –  sola , öne – arkaya çevirdiğimiz yaklaşık 10 dakika süren , bir takım basit hareketler ) ile hastalığı tedavi ederiz.

Sebep ne olursa olsun dinlenmek,  iyi uyumak ve tuzsuz yemek hastalığın iyileşmesinde çok yardımcıdır.