Boyunda Lenf Bezi Şişmesi

Vücudumuzun örtüsü olan derinin altında yağlı ve kaslı alanlar içinde lenfatik sistem adını verdiğimiz bağışıklık sisteminin bir parçası olan bir yapı vardır.Bu lenfatik yapılar en çok boyun bölgemizde (%50) sonra kasık ve koltuk altında lokalizedir.Kabaca vücudumuzun herhangi bir yerinde bir hastalık (Enfeksiyonlar, tümörler vb ) oluştuğunda hastalıklı kanı süzerek ,kendilerini feda ederek şişen ve  hastalığın vücudun diğer yerlerine ulaşmasını engelleyen koruyucu bir sistemdir.

Özellikle çocukluk çağında çok görülür.Kaynak genellikle kbb enfeksiyonlarıdır. Ebstein Barr virüsünün neden olduğu boyunda lenf bezi şişmesi ile seyreden halk arasında öpücük hastalığı adı verilen bir hastalık olan Enfeksiyöz mononükeoz sıkça görülen bir durumdur.

Lenf bezi hastasında öncelikle tam bir kbb muayenesi yapılıp, lenf bezi şişmesine neden olabilecek diş enfeksiyonları, ağız – dil – yutak – bademcik enfeksiyonları, sinüs – burun ve geniz eti enfeksiyonları araştırılır.

Lenf bezlerinin şişmesinin en sık nedeni enfeksiyonlardır.Çok nadiren bazı baş – boyun tümörlerinde ve bazı lenfoma türlerinde de ilk belirti olarak boyun lenf bezleri şiştiğinden dolayı hastalar tetkik edilmelidir.Rutinde Kan tahlili ve boyun ultrasonu yapılır.

Bir genelleme yaparsak lenf bezi  çok sayıda ise, ağrılı ise, ultrasonda görüntüsü ne kadar yumurta şeklinde ise, ne kadar etraf dokular ile arasında düzgün bir sınır  oluşturmuşsa ve ne kadar iç yapısı homojen ise  o kadar iyi huyludur.

Çoğunlukla ilaç tedavisi ile lenf bezleri kaybolur.Çok nadiren ince iğne biyopsisi veya açık biyopsi gerekir.