Gırtlak Kanseri

Boğaz kısmının altındaki , yemek borusunun önünde akciğerlerin üstündeki kontrol noktasına gıtlak adı verilir. Bu noktada ses tellerini içeren etrafındaki kemik yapılar ile korunmuş bir bölüm ve bu bölümün üstünde tenis raketine benzer bir şekilde yerleşmiş epiglottis adı verilen, boğazdan yemek ve su  gelirken ses tellerinin üzerini kapatıp besinleri yemek borusuna gönderen, hava gelince açılıp havayı gırtlak ve oradan da akciğerlere gönderen kompleks bir oluşumdur.

Gırtlak tümörleri daha çok erkeklerde ve 50 li yaşlarda görülür. En büyük nedeni sigaradır. Bunun dışında genetik yatkınlık, reflü ve kronik larenjit gibi zemin hazırlayan bazı durumlarda etkendir.

Hastanın en sık şikayeti ses kısıklığıdır. Kötü ağız kokusu, kulağa vuran ağrı, boğaz temizleme ihtiyacı, kanlı balgam, boğazda takılma hissi ve öksürük diğer belirtilerdir.

KBB muayenesi ile gırtlak görülür ve şüphe durumunda  alınan  bir susam tanesi kadar biopsi parçası ile tanı konulur. Tedavide erken tanı çok önemlidir. Gırtlak kanseri tedavisi öncelikle cerrahidir. Hastalığın yaygınlığına, hastanın yaşına ve tümörün gırtlaktaki yerine göre öncelikle gırtlak koruyucu cerrahiler, mümkün olmayan durumlarda  ise daha geniş ameliyatlar yapılır. Bazı özel durumlarda radyoterapi tedavisi de önerilebilir.