Boğaz Hastalıkları

Boğazımızdaki lenfoid ( Savunma sistemi ) doku topluluğuna verilen bir isimdir. Boğazımızın girişinde 4 grup olarak bulunurlar. 4 ayrı yerde bulunurlar fakat halk arasında en çok bilineni damak bademciği dir.

Toplumda geniz eti denilen lenfoid doku topluluğu da geniz bademciğidir.

Bu damak ve geniz bademciği dışında  dil kökünde de yerleşmiş lenfoid doku topluluğu vardır-

Bu lenfoid doku topluluklarının yaptığı çember şeklinde boğazın girişinde yerleşimli bu lenfoid doku toplulukları kaleyi düşmanlardan korumak amacıyla sur kapısında belli bir düzende ve sırada dizilmiş nizamiye askerlerine benzetebiliriz. Ayrıca sindirim sisteminin bazı bölgelerinde, dalakta ve kemik iliğinde ayrıca vücudun çok değişik yerlerine yerleşmiş olan lenf bezlerinde aynı görevi yapan lenfoid dokular bulunur. Bütün bunlara bağışıklıktan sorumlu lenf sistemi diyoruz. Bademcik ve geniz eti denilen boğazdaki bu lenfoid doku  topluluğu yaşamın ilk yıllarında vücudun hemen hemen tek savunma sistemidir.Özellikle 2 yaşından sonra etkinliği giderek azalarak  7 yaşlarında en minimal düzeye inmektedir.Yani bu görev 2 yaşından sonra vücudun diğer lokasyonlarındaki lenfoid dokulara kayar.

Tonsillit  adını verdiğimiz bademcik iltihabı mikrobik kaynaklı olarak bademcik dokusunun iltihaplanmasıdır. Daha çok çocukluk çağında sık karşılaştımız bu hasta grubunda enfeksiyon sırasında ilaç tedavileri verilir. Bademciklerin üzerine yapılan pansumanların iyileşmede ve özellikle ateşin düşmesinde çok önemli rolü vardır.

Bu  lenfoid doku  genetik özellikler ve geçirilen enfeksiyon sıklığı ile aşırı derecede büyüyebilir.

Aşırı büyüyüp solunum yolunu kapatarak horlama – uyku bozuklukları yaratan ve beslenme güçlüğü yaratan bedemcikler  ameliyat ile tedavi edilir. Amacımız solunum yolunu ve beslenme yolunu açmaktır.

Bademcikler çok büyük olmasa bile çok sık enfeksiyon geçiriyorsa ( Yılda 5 defa ) yine ameliyat yapılmalıdır. Amacımız hastanın enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırmaktır; Her enfeksiyonun yaklaşık bir hafta sürdüğünü düşünsek bile ( Bazı dirençli mikropların enfeksiyonu 10 gün kadar hastayı rahatsız eder ) , yılda 5 hafta yani 12  ayın 1 aydan fazlası zamanda  ateş , yeme ve içme güçlüğü , evde sürekli ilaç içmesi gereken bir birey hali , halsizlik, okul ve iş gücü kayıplarını ortadan kaldırmış oluruz.